Základná škola Mierová 46
821 05 Bratislava
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vitajte na stránkach našej školy

________________________________________________________________________________________________________________________


Pozrite si aj aktivity školy a akcie, ktoré sme počas šk. roka 2017/18 zorganizovali:
akcie školy, akcie ŠKD

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viete, do akej školy by malo chodiť Vaše dieťa?

Zápisom do našej školy má Vaše dieťa možnosť zaradiť sa medzi žiakov, ktorí:
-          sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v predmetových olympiádach a celoslovenských súťažiach /úspechy našich žiakov/,
-          dosahujú nadpriemerné výsledky v Testovaní 5 a 9 /výsledky našich žiakov/,
-          sa dobrovoľné zúčastňujú na projekte KOMPARO a svojimi výsledkami sa radia medzi 25% najúspešnejších /výsledky/,
-          navštevujú školu, ktorá v najnovšom hodnotení základných škôl podľa INEKO sa umiestnila na 4. mieste v Bratislavskom kraji /hodnotenie INECO/,  
-          okrem vedomostí nezabúdajú ani na šport /športové úspechy našich žiakov/,
-          sa učia angličtinu už od 1. ročníka,
-          vo vyučovacom procese využívajú iPady,
-          si zvyšujú čitateľskú a finančnú gramotnosť formou prednášok, besied, návštev knižníc,
-          sa zúčastňujú škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, exkurzií a zapájajú sa do rôznych projektov,

-          navštevujú školu s vlastnými odbornými učebňami biológie, fyziky, anglického jazyka, výtvarnej výchovy, informatiky, vlastnou školskou knižnicou, športovým areálom a ihriskom.

viac o škole

         
                      

Počet návštev:
last update: 23.5.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky