Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy!

SPRÁVA
o výsledku doplňujúcich volieb do rady školy z radov rodičov

Dňa: 5.5.2015
Miesto: ZŠ Mierová 46
Prítomní: 374 rodičov

Kandidáti: Jana Majeská
                   Nicolleta Užáková

Voľby do rady školy prebehli štandardným spôsobom, tajným hlasovaním.
374 voličov odovzdalo hlas : Jana Majeská            - 220
                                                Nicolleta Užáková      - 154
Bc. Jana Majeská sa stala novým členom Rady školy pri ZŠ Mierová vo funkčnom období rokov 2012 - 2016.
Členky volebnej komisie: Ing. Katarína Kováčiková
                                           Ing. Jana Lattacherová
                                           Mgr. Monika Sťahuliaková


Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
  vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka

  aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
  environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
  prácu v záujmových krúžkoch
  výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
  aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
  organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
  kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
  kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív
                                                                               
viac o škole

                                                      

last update: 10. 5. 2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky