Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy

Čakajú nás jesenné prázdniny a sviatky od piatka 28.10.2016 do utorka 1.11.2016.
Nástup do školy je v stredu 2.11.2016.
Prajeme Vám pokojné prežitie prázdnin a sviatkov!


Pozrite si aktivity školy a akcie, ktoré sme už od začiatku šk. roka zorganizovali:
akcie školy

Jeseň je tu!

 
 Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
•   vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka
•   aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
•   environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
•   prácu v záujmových krúžkoch
•   výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
•   aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
•   organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
•   kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
•   kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

                                                                               
viac o škole

         
                      

last update: 24.10.2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky