Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy!


Dňa 10.10.2015 bude v ŠKD od 9.00 - 12.00
jesenná burza. Bližšie informácie tu a u p. vychovávateľky J.Kardošovej.


Vážení rodičia ZŠ Mierová 46 v Bratislave a priatelia

dovoľujeme si Vás pozvať na divadelné predstavenie


Názov:
     Jááánošííík po tristo rokoch                               
Kedy:        05.11.2015 (štvrtok) o 19.00 hod.    
Autor hry a textov piesní: Stanislav Štepka

Kde:
         Radošinské naivné divadlo               Réžia: Juraj Nvota
                  Záhradnícka 95  pozor!!! (zmena adresy)

Vstupné:   pre rodičov ZŠ a priateľov 10,-EUR (bežné vstupné 15,-EUR)

Hrajú:       Stanislav Štepka, Maruška Nedomovská, Svätopluk Malachovský    alebo Mojmír  Caban, René Štúr alebo Michal Kubovčík a ďalší.
Pred tristo rokmi v Liptovskom Mikuláši popravili zbojníka Juraja Jánošíka (1713). Jeho meno vzápätí priam spod šibenice ožilo v ľudových básňach, piesňach, mýtoch, legendách a neskôr v románoch, filmoch či muzikáloch.
O dvestopäťdesiat rokov neskôr, teda pred päťdesiatimi rokmi (1963), vzniklo neďaleko Piešťan v obci Radošina Radošinské naivné divadlo. A práve v Radošinskom naivnom divadle bola premiéra najslávnejšieho titulu Stanislava Štepku  na spomínanú tému  Jááánošííík  (1970).
Opätovné javiskové uvedenie legendárneho titulu  Jááánošííík  divákom predstavuje nielen vtipné scénky, piesne a glosy o potrebnosti, či skôr nepotrebnosti národných a náhodných hrdinov, ale tuším prichádza aj s malým zamyslením o nevyhnutnosti a potrebnosti nadhľadu a humoru v našom živote.


Návratku s potvrdením záujmu a peniazmi žiadame doručiť triednej učiteľke, resp. p.riaditeľke Križkovej najneskoršie do 12.10.2015. Účasť a umiestnenie budú zabezpečované podľa včasnosti  doručenia  podpísanej  návratky  s  peniazmi!!  Kapacita  je  obmedzená.

Informácie + návratka

Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
•   vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka
•   aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
•   environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
•   prácu v záujmových krúžkoch
•   výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
•   aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
•   organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
•   kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
•   kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

                                                                               
viac o škole

         
                      

last update: 8.10.2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky