Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy!

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

Riaditeľka školy oznamuje, že v dňoch 02.09.2015 – 04.09.2015 (prípadne do odvolania) z technických, bezpečnostných a hygienických dôvodov školská jedáleň nebude v prevádzke. Žiadame rodičov, aby zabezpečili svojim deťom stravu na čas strávený v škole.1. školský deň 2.9.2015 - fotogalériaŠKOLA VOLÁ!
Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
•   vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka
•   aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
•   environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
•   prácu v záujmových krúžkoch
•   výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
•   aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
•   organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
•   kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
•   kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

                                                                               
viac o škole

         
                      

last update: 3.9.2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky