Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy!

NEZABUDNITE : od 20.04. do 24.04.2015 môžete priniesť papier do zberu a stlačené plastové fľaše.
Ďakujeme
.Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
  vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka

  aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
  environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
  prácu v záujmových krúžkoch
  výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
  aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
  organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
  kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
  kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív
                                                                               
viac o škole

                                                      

last update: 20. 4. 2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky