Základná škola Mierová 46
821 05 Bratislava
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vitajte na stránkach našej školy


Zápis detí do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční

v piatok 7. apríla 2017 od 14,30 – 18,00 h a v sobotu 8. apríla 2017 od 8,00 – 12,00 h.

Všetky potrebné informácie nájdete TU a dokumenty na stiahnutie TU


 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vážení rodičia,
 
v našej škole dbáme na vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a to aj prostredníctvom dobrého technického a materiálneho vybavenia.
Na modernizáciu tried prispieva vo veľkej miere Občianske združenie Mierová Prievoz, do fondu ktorého prispievajú rodičia žiakov našej školy aj 2% z dane.
 
Ak zvažujete, kam chcete venovať Vy, alebo Vaši príbuzní a známi 2% z dane, dávame Vám do pozornosti aj takúto možnosť prispieť na skvalitnenie a skrášlenie prostredia, v ktorom Vaše dieťa získa základné vzdelanie.
 
O čerpaní prostriedkov získaných z 2% ste priebežne informovaní na triednych aktívoch a na našich webových stránkach v sekcii Občianske združenie a veríme, že ich účelným používaním sme si získali Vašu dôveru. Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne  pomôže.
 
Máte aj možnosť škole oznámiť, že ste nám svoje 2% darovali a to tak, že v tlačive zaškrtnete príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie však sumu).
 
Ďakujeme!
PaedDr. Renáta Križková
 riaditeľka            
 
I.
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov nájdete TU
 
II.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie nájdete TU
 
III.
Postup pre právnické osoby nájdete TU
 
Tlačivá:
1. Vyhlásenie (vpisovateľné) alebo vyhlásenie (vpisovanie až po vytlačení)

_____________________________________________________________________________________________________________________________


Pozrite si aktivity školy a akcie, ktoré sme už od začiatku šk. roka zorganizovali:
akcie školy, akcie ŠKD

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viete, do akej školy by malo chodiť Vaše dieťa?

Zápisom do našej školy má Vaše dieťa možnosť zaradiť sa medzi žiakov, ktorí:
-          sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v predmetových olympiádach a celoslovenských súťažiach /úspechy našich žiakov/,
-          dosahujú nadpriemerné výsledky v Testovaní 5 a 9 /výsledky našich žiakov/,
-          sa dobrovoľné zúčastňujú na projekte KOMPARO a svojimi výsledkami sa radia medzi 25% najúspešnejších /výsledky/,
-          navštevujú školu, ktorá v najnovšom hodnotení základných škôl podľa INEKO sa umiestnila na 4. mieste v Bratislavskom kraji /hodnotenie INECO/,  
-          okrem vedomostí nezabúdajú ani na šport /športové úspechy našich žiakov/,
-          sa učia angličtinu už od 1. ročníka a nemčinu od 6. ročníka,
-          vo vyučovacom procese využívajú iPady,
-          si zvyšujú čitateľskú a finančnú gramotnosť formou prednášok, besied, návštev knižníc,
-          sa zúčastňujú škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, exkurzií a zapájajú sa do rôznych projektov,

-          navštevujú školu s vlastnými odbornými učebňami biológie, fyziky, anglického jazyka, výtvarnej výchovy, informatiky, vlastnou školskou knižnicou, športovým areálom a ihriskom.

viac o škole

         
                      

Počet návštev:
last update: 23.3.2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky