Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy!

Konzultačné hodiny pre rodičov
 
Ohľadom konzultačných hodín boli rodičia informovaní na TA RŠ.
Konzultácie učiteľov sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne.

Rodičia sa s vyučujúcim na stretnutí dohodnú prostredníctvom žiackej knižky, mailom, alebo iným vhodným spôsobom.Počet návštev:
 

Zameriavame sa na:
  vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka
  aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
  environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
  prácu v záujmových krúžkoch
  výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
  aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
  organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
  kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
  kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív
                                                                               
viac o škole

                                                      

last update: 2. 10. 2014
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky