Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy


Posledný zber papiera a plastových fliaš v tomto školskom roku bude 27.6. - 1.7.2016.

Odhlasovanie obedov na posledné dni šk. roka


 
 Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
•   vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka
•   aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
•   environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
•   prácu v záujmových krúžkoch
•   výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
•   aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
•   organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
•   kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
•   kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

                                                                               
viac o škole

         
                      

last update: 16.6.2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky