Základná škola Mierová 46
821 05 Bratislava
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vitajte na stránkach našej školy

 

Vážení rodičia,
 
v našej škole dbáme na vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a to aj prostredníctvom dobrého technického a materiálneho vybavenia.
Na modernizáciu tried prispieva vo veľkej miere Občianske združenie Mierová Prievoz, do fondu ktorého prispievajú rodičia žiakov našej školy aj 2% z dane.
 
Ak zvažujete, kam chcete venovať Vy, alebo Vaši príbuzní a známi 2% z dane, dávame Vám do pozornosti aj takúto možnosť prispieť na skvalitnenie a skrášlenie prostredia, v ktorom Vaše dieťa získa základné vzdelanie.
 
O čerpaní prostriedkov získaných z 2% ste priebežne informovaní na triednych aktívoch a na našich webových stránkach v sekcii Občianske združenie a veríme, že ich účelným používaním sme si získali Vašu dôveru. Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne  pomôže.
 
Máte aj možnosť škole oznámiť, že ste nám svoje 2% darovali a to tak, že v tlačive zaškrtnete príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie však sumu).
 
Ďakujeme!
PaedDr. Renáta Križková
 riaditeľka            
 
I.
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov nájdete TU
 
II.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie nájdete TU
 
III.
Postup pre právnické osoby nájdete TU
 
Tlačivá:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pozrite si aktivity školy a akcie, ktoré sme už od začiatku šk. roka zorganizovali:
akcie školy, akcie ŠKD


Počet návštev:

           

Zameriavame sa na:

•   vyučovanie cudzích jazykov

- angličtina - už od 1. ročníka,

- nemčina - od 6.ročníka

•   aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
•   environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
•   prácu v záujmových krúžkoch
•   výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
•   aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
•   organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
•   kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
•   kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

                                                                               
viac o škole


         
                      

last update: 15.2.2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky