Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy


Neprevzaté vysvedčenia z dôvodu neprítomnosti žiaka dňa 30.06.2016 v škole si môžu zákonní zástupcovia vyzdvihnúť na sekretariáte školy od 8,00 – 12,00 hod v dňoch 01.07. – 08.07.2016 a 25.08. – 31.08.2016.

                              

Vyúčtovanie zo školskej jedálne

Prajeme vám príjemné a slnečné prázdniny!

 
 Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
•   vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka
•   aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
•   environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
•   prácu v záujmových krúžkoch
•   výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
•   aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
•   organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
•   kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
•   kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

                                                                               
viac o škole

         
                      

last update: 14.7.2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky