Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy

Prosba o pomoc a solidaritu:Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy!
Pri príležitosti 55. výročia založenia školy si Vám dovoľujeme ponúknuť školský kalendár na rok 2017. Nájdete v ňom mnoho pekných fotografií z podujatí, ktoré sa v škole udiali.
Kalendár si môžete zakúpiť u triednych učiteľov a u vedenia školy a tým za symbolickú sumu 5,- euro podporiť školu.Pozrite si aktivity školy a akcie, ktoré sme už od začiatku šk. roka zorganizovali:
akcie školy, akcie ŠKD

 
 Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
•   vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka
•   aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
•   environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
•   prácu v záujmových krúžkoch
•   výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
•   aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
•   organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
•   kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
•   kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

                                                                               
viac o škole

         
                      

last update: 13.1.2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky