Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy!

NEZABUDNITE : od 26.01. do 30.01.2015 môžete priniesť papier do zberu a stlačené plastové fľaše.
Ďakujeme.
Zápis:
13.02.2015 14,30 h - 18,00 h
14.02.2015
 8,00 h - 12,00 h
viac info


Počet návštev:
 

Národný týždeň manželstva v Ružinove
Zapojte sa do zaujímavých aktivít Národného týždňa manželstva v Ružinove (9.2-15.2. 2015).

Ide o celosvetovú kampaň na podporu manželstva a spoločne stráveného času s vaším manželským partnerom.
viac info


Zameriavame sa na:
  vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka
  aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
  environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
  prácu v záujmových krúžkoch
  výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
  aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
  organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
  kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
  kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív
                                                                               
viac o škole

                                                      

last update: 28. 1. 2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky