Zakladna skola Mierova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte na stránkach našej školy


Začiatok  školského roka - školská jedáleň
Stravníci, ktorí majú preplatky z minulého školského roka, budú automaticky prihlásení na stravovanie od 6.9.2016 /t.j. druhý školský deň, kto nebude mať záujem musí sa odhlásiť/. Rodič je povinný oznámiť vedúcej ŠJ zmenu školy z dôvodu automatického spustenia systému. Iba tak  zastavíte čerpanie financií na účte dieťaťa, ak tam má preplatok. Môže sa stať, že sa takto vyčerpá na nulu.

Prvý deň
/zahájenie/ môže prísť na obed  ten, kto bude mať záujem, ale iba s čipom a musí mať na konte peniaze.

Pozor! Zmeňte variabilný symbol žiaka, nakoľko je už vo vyššej triede!


Neprevzaté vysvedčenia z dôvodu neprítomnosti žiaka dňa 30.06.2016 v škole si môžu zákonní zástupcovia vyzdvihnúť na sekretariáte školy od 8,00 – 12,00 hod v dňoch 01.07. – 08.07.2016 a 25.08. – 31.08.2016.
                              

Prajeme vám príjemné a slnečné prázdniny!

 
 Počet návštev:
 
 

Zameriavame sa na:
•   vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1. ročníka,
                                           - nemčina - od 6.ročníka
•   aktívnu prácu  na projektoch Škola podporujúca zdravie a Infovek (práca s počítačom)
•   environmentálnu výchovu - dlhoročný zber papiera, separovanie odpadu
•   prácu v záujmových krúžkoch
•   výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach
•   aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí
•   organizovaie škôl v prírode, lyžiarsky výcvik, exkurzie do zahraničia
•   kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.
•   kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

                                                                               
viac o škole

         
                      

last update: 25.8.2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky